Twee kopjes koffie TikTak Segafredo

Give-Away Segafredo badlaken!

ACTIEVOORWAARDEN:

 • Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie ‘Give-Away Segafredo badlaken!’ van Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. (hierna: Segafredo).
 • De actie loopt tot en met 31 december 2021. (hierna: de Actieperiode).
 • Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.
 • Deelnemer heeft recht op 1x een badlaken bij het inleveren van 6 unieke actie codes binnen de actieperiode.
 • Verzendkosten badlaken komen voor rekening van Segafredo.
 • Prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 • Alleen deelnemers woonachtig in Nederland kunnen deelnemen aan deze actie.
 • Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Segafredo het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt Segafredo zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • Segafredo is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 • Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze actie, komen toe aan Segafredo.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V.
 • In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Segafredo.
 • Segafredo behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 • Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via info@tiktak-segafredo.nl.