Twee kopjes koffie TikTak Segafredo

Actievoorwaarden – Tour de France winactie 2018

ACTIEVOOWAARDEN:
Win een originele Trek-Segafredo wielerfiets of een van de andere prijzen

 • Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie ‘Win een Trek-Segafredo wedstrijdfiets’ van Tiktak Segafredo Zanetti Nederland ( hierna: Segafredo).
 • De actie loopt van 1 juni 2018 tot 1 september 2018 (hierna: de Actieperiode).
 • De actie is uitsluitend geldig bij aankoop van twee Segafredo producten bij Albert Heijn. Overige verkooppunten zijn uitgesloten van deze actie.
 • Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 • De winnaar van de acties wordt bepaald doormiddel van een (geautomatiseerde) willekeurige trekking uit de lijst met deelnemers.
 • Deelnemers maken kans op 1 van de volgende officiële Trek-Segafredo producten
  • 1 x officiële Trek-Segafredo wielerfiets
  • 50 x officieel Trek-Segafredo wielertenue
  • 100 x Segafredo koffiepakket (SZ Organica 500gr en SZ Casa 500gr)
 • De prijzen zijn is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 • Alleen deelnemers woonachtig in Nederland kunnen deelnemen aan deze actie
 • De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 • Op verzoek van Segafredo dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs.
 • Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Segafredo het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 • De winnaar van de prijs wordt per e-mail door Segafredo, dan wel door V1 Communicatie benaderd.
 • Indien de winnaar binnen 2 weken na de eerste benadering niet is bereikt via de bij Segafredo bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Segafredo zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 • Segafredo is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 • Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Segafredo en/of V1 Communicatie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Segafredo.
 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Segafredo.
 • Segafredo behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 • Medewerkers van Segafredo, TREK, TREK-Segafredo en V1 Communicatie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 • Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via marketing@tiktak-segafredo.nl.