Twee kopjes koffie TikTak Segafredo

Actievoorwaarden

ACTIEVOOWAARDEN: Win een Espresso 1 Plus Koffiemachine van Segafredo Coffeesystem

 • Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie ‘Win een Espresso 1 Plus Koffiemachine van Segafredo Coffeesystem’ van Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. (hierna: Segafredo).
 • De actie loopt van 7 december 2018 tot 1 februari 2019 (hierna: de Actieperiode).
 • Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 • De winnaars van de actie worden bepaald door middel van een (geautomatiseerde) willekeurige trekking uit de lijst met deelnemers die het juiste antwoord op de prijsvraag hebben ingezonden.
 • Deelnemers maken kans op 1 van de 6 Espresso 1 Plus Koffiemachines inclusief een selectie capsules* die bestemd zijn voor de Espresso 1 Plus Koffiemachine.
  • 2 x Espresso 1 Plus donkergrijs
  • 2 x Espresso 1 Plus Rood
  • 2 x Espresso 1 Plus Azuurblauw
   • * Op basis van beschikbare voorraad
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 • Alleen deelnemers woonachtig in Nederland kunnen deelnemen aan deze actie.
 • De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 • Op verzoek van Segafredo dienen de winnaars zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs.
 • Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Segafredo het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 • De winnaars worden per e-mail door Segafredo benaderd.
 • Indien de winnaars binnen 2 weken na de eerste benadering niet zijn bereikt via de bij Segafredo bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt Segafredo zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 • Segafredo is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 • Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze actie, komen toe aan Segafredo en/of V1 Communicatie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Segafredo.
 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Segafredo.
 • Segafredo behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 • Medewerkers van Segafredo en V1 Communicatie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 • Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via marketing@tiktak-segafredo.nl.