Twee kopjes koffie TikTak Segafredo

Wedstrijdreglement – Barista di Casa 2019

De volgende voorwaarden en reglementen zijn van toepassing op de wedstrijd: 'Word jij Barista di Casa 2019?'

 • Deze deelnamevoorwaarden (hierna: de deelnamevoorwaarden ) zijn van toepassing op de wedstrijd ‘Word jij Barista di Casa 2019?
 • De wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 25 mei 2019 (hierna: de wedstrijdperiode). Er zal dezelfde dag een winnaar bekend worden gemaakt.
 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.
 • De winnaar wordt gevraagd om tijdens de wedstrijd een traditionele espresso en een cappuccino te bereiden.
 • De winnaar van de wedstrijd wordt bepaald door een vakkundige jury.
 • Deelnemers zullen tijdens de wedstrijd worden beoordeeld op de volgende aspecten: presentatie, creativiteit, bereidingstechniek en smaak.
 • Deelnemers van deze wedstrijd maken kans op een dinercheque t.w.v. €150,-, te besteden bij een Tiktak/Segafredo klant in Nederland.
 • De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 • Alleen deelnemers woonachtig in Nederland kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.
 • De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 • Op verzoek van Segafredo dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs.
 • Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Segafredo het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 • De winnaar van de prijs wordt op de dag van de wedstrijd (zaterdag 25 mei 2019) bekend gemaakt.
 • Indien de winnaar binnen 2 weken na de eerste benadering niet is bereikt via de bij Segafredo bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd, misbruik of fraude behoudt Segafredo zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de wedstrijd te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze wedstrijd. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 • Segafredo is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze wedstrijd.
 • Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze wedstrijd, komen toe aan Segafredo en/of V1 Communicatie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Segafredo.
 • In gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist Segafredo.
 • Segafredo behoudt zich het recht voor de deelname voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Medewerkers van Segafredo, Maestro Events en V1 Communicatie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers met functietitel ‘professioneel barista’ zijn uitgesloten van deelname.
 • Vragen over deze wedstrijd kunnen gesteld worden via marketing@tiktak-segafredo.nl.